Lønnsom ledelse

Motiverende og tydelig ledelse

Varighet : Seks samlinger totalt. Tre samlinger av èn dag (bedriften) to samlinger av to dager (Farris Bad , Larvik) èn samling av fire dager (Manchester)


Motiverende og tydelig ledelse! handler om å bevege mennesker til en ønsket tilstand og egen måloppfyllelse.

Vi tilbyr en grundig kursing slik at du lærer hvordan du blir en profesjonell, pålitelig og kraftfull leder, en ”personlig suksesstrener”.
 
Sterke kommunikasjonsegenskaper er kjernen i effektiv motiverende og tydelig ledelse! En dyktig coach forstår forholdet mellom hvordan mennesker tenker og kommuniserer. De har en følelse for forholdet mellom språkmønstre og atferd.

En dyktig, motiverende og tydelig leder har dyp innsikt i menneskers måte å tenke, føle og handle på.

En motiverende og tydelig leder hjelper mennesker til å fjerne de blokkeringene som hindrer suksess i et eller flere områder et rikere personlig liv og til å nå sine mål.

En dyktig, motiverende og tydelig leder stiller gode spørsmål – dette bidrar til egeninnsikt og egenforståelse, og kunden finner selv de riktige svarene i seg selv.

En motiverende og tydelig leder støtter, utfordrer og inspirerer, og har alltid fokus på målet gjennom hele prosessen.

Du vil blant annet tilegne deg:

 • Hvordan du hever dine standarder for personlig utvikling og prestasjoner slik at du blir en trygg og dyktig motiverende og tydelig leder
 • Ferdigheter og kunnskap til å hjelpe klienter på alle områder i livet personlig vekst, helse, jobb, karriere, økonomi, familie, forhold, venner, barn.
 • Teknikker og strategier til å hjelpe mennesker med å nå sine ønsker og mål.
 • Teknikker og metoder for å motivere og utvikle deg selv som menneske/coach.
 • Evnen til å kartlegge andres situasjon og valgmuligheter.
 • Hvordan vi åpner opp for ressurser og oppdager potensial.
 • Skape gode relasjoner, samt hjelpe andre til å gjøre det samme.
 • Hvordan hjelpe mennesker til å hente frem indre ressurser.
 • Hvordan du motiverer og inspirerer mennesker.
 • Skape gode relasjoner, samt hjelpe andre til å gjøre det samme.
 • Å bistå andre med å endre sine strategier og mønster.
 • Hvordan være en god problemløser og hjelpe andre med å skape forandringer.
 • 100% ansvar
 • Målsettinger
 • Resultatsamtaler
 • Planlegging av årshjulet og andre aktiviteter
 • Lønnsom og artig innhold av hverdagen
 • Symbolske handlinger
 • Den vanskelige samtalen
 • Dønn til stede ! – presentasjon -teknikk og møtekultur