Prestasjonsutvikling

Organisasjons- og prestasjonsutvikling, en helhetlig prosess.

Etter avtale lages det en rammeavtale mellom Blibest AS og deres bedrift. Prosessen forankres hos eiere, styre, ledere og medarbeidere. Aktiviteter og priser avtales i forkant. Normaltiden for denne prosessen er 1-2 år. Avhengig av bedriftens størrelse og plattform. Alt dokumenteres og måles i BESTprosess!


Analyse av bedriften

 • Blibest-testen
 • Trivselstesten
 • DISC atferdsanalyser

Kommunikasjonsplattform

 • Visjon
 • Verdier
 • Merkekjerne
 • Symbolske handlinger

Optimal organisering og ansvarsfordeling

 • Hvem gjør hva og hvorfor
 • Slik jobber vi i denne bedriften
 • Hvordan kan vi sammen bli litt bedre hver dag

Målprosess

 • Hvordan og hvem setter målene
 • Aktivitetsmål
 • Kvalitetsmål
 • Resultatmål
 • Konkurrenter
 • Best praksis!

Bedrifts- og kommunikasjonskultur

 • Har vi den rette kulturen opp mot visjon, verdier og målsetning
 • Hvordan kommuniserer vi med hverandre
 • Mr. og Mrs. Trivsel

Trening! Litt bedre hver dag!

 • Hvordan skal vi trene for å bli litt bedre i hver enkelt stilling
 • Praktisk og artig trening med hverandre og skuespillere
 • Hvordan gjør de beste det

Motiverende og tydelig ledelse

 • 100% ansvar
 • Målsetninger
 • Resultatsamtaler
 • Planlegging av årshjulet og andre aktiviteter
 • Lønnsomt og artig innholdi hverdagen
 • Symbolske handlinger
 • Den vanskelige samtalen
 • Dønn tilstede! Presentasjons - teknikk - møtekultur