Slik jobber vi i Bli Best.

Vi jobber for dokumentert utvikling hver gang.

BliBest sine idésprintere ønsker å gi våre oppdragsgivere en artig og lønnsom opplevelse i de fasene man jobber. Bli Best stiller også krav til sine oppdragsgivere om å nøye tenke igjennom hva man egentlig vil med de ulike prosesser eller aksjoner man starter. Vi dokumenterer og styrer alle våre oppdrag i BESTprosess.

Våre produkter kan deles inn i disse 3 fasene:

Bli Best forarbeid
Bli Best gjennomføring
Bli Best etterarbeid

Bli Best Forarbeid:
Eksempel på spørsmål som stilles i forarbeidsfasen:

Visjon: Har bedriften en klar og tydelig visjon som er forankret i hele organisasjonen?

Verdier: Har bedriften nedfelt ett verdisett som er kjent og brukes av alle ansatte?

Mål: Hvilke mål har bedriften og den enkelte ansatte? Hvem setter målene?

Struktur/Organisering: Hvordan er bedriften organisert i dag? Optimal i forhold til mål?

Holdning/Kultur: Hva slags kultur kjennetegner bedriften? Ønskes endring?

Kunnskap: Har bedriften den kunnskap som skal til for å møte fremtiden?

Prestasjoner: Hvordan jobber man? Hvem gjør hva, når og hvordan?

Best praksis: Hvem, opp i mot bedriftens visjon,verdier og mål,er best ?

 

Bli Best Gjennomføring:
Vi legger vekt på effektiv, artig og usedvanlig lønnsom gjennomføring av alle våre seanser. Våre produkter skal tilrettelegges på en ekstremt praktisk måte.

Gjennomføringen dokumenteres og styres i BESTprosses.

 
Bli Best Etterarbeid:
Vi ønsker at våre aktiviteter skal gjennomføres raskt og effektivt slik at medarbeiderne får lyst til å delta neste gang også. Her kreves det god planlegging og forankring i ledelsen før start.

Referater og aktivitetsplaner med frister, ansvar og konkrete handlinger legges frem for gruppene senest dagen etter gjennomført aktivitet.


Bli Best - Modell 1
Bli Best - Modell 2