PRODUKTERBEST PROSESSTEAM BLIBEST
Fra visjon til artige og lønnsomme aktiviteter
 

Bli Best AS er et konsulentfirma som spesialiserer seg på organisasjons- og prestasjonsutvikling.  Vi setter fokus på selve prosessen, og mener den viktigste jobben blir gjort mellom fellesamlingene.  Det vil si at vi bruker våre verktøy og metoder for å få organisasjonen, den enkelte og gruppene til å følge opp, ta tak i og evaluere seg selv på fokusområdene for perioden.

Vi fasiliterer workshops og samlinger med visshet om at organisasjonen og de enkelte deltagerne selv sitter på løsningen til utfordringene som det er ønskelig å ta tak i.  For oss er det viktig at den ansatte selv får et reelt eierforhold til prosessen. 

Folk er forskjellige, og med det som utgangspunkt tilrettelegger vi slik at den enkelte kan sette seg realistiske mål.  Vi har ikke fokus på resultatene i seg selv, men mener at om man over tid gjør ting litt mer riktig og effektivt, så vil resultatene komme av seg selv.  Vårt fokus ligger derfor på metoder for tilrettelegging av den ulikes arbeidsmetoder, med utgangspunkt i parametere som arbeidskapasitet, motivasjon og personlighet.


Bli Best AS skal gjennom sine produkter og metoder dokumentere utvikling av mennesker og organisasjoner på en artig og lønnsom måte!

Dokumentasjon og rapportering foreligger i Bli Best AS sitt verktøy Best Prosess gjennom hele prosessen.  Dette vil være tilgjengelig for kunden også når prosjektet er avsluttet.  Dette sikrer kontinuitet ved videre engasjement av Bli Best AS eller andre fasilitatorer, og ved eventuelle omrokkeringer på ledersiden i organisasjonen.

 

Salgslederen
Prestasjonsutvikling
Lønnsom ledelse
Team Bli Best