PRODUKTERBEST PROSESSTEAM BLIBEST

Best prosess.

Den viktigste jobben gjøres mellom samlingene.

Bli Best AS skiller seg ut i bransjen ved å benytte et eget prosessverktøy opp mot sine kunder. Portalen Best Prosess er et webbasert verktøy hvor kundene styrer og evaluerer sin utviklingsprosess. Verktøyet benyttes av våre idèsprintere, ledere og de ansatte.

Grunnidèen for å benytte prosessverktøyet er at vi mener den viktigste jobben i en utviklingsprosess skjer mellom fellessamlingene. Med dette som grunnlag designet og utviklet vi portalen Best Prosess. Nøkkelordene for Best Prosess er at det skal være enkelt, oversiktlig og tilgjengelig.

Best Prosess består av følgende moduler:

Min side
Tilrettelagt med aktuell informasjon for perioden man er inne i.

Evaluering
Evaluer din innsats ukentlig utfra målene du har selv har satt. Har jeg gjort det jeg sa jeg skulle gjøres?

Grønn: Alt OK
Gul: Det meste er i orden, noe som ikke er gjort, men jeg har kontroll
Rød: Hjelp! Jeg har problemer

Med denne metoden får vi de ansatte til å gjøre evalueringen av egne mål hver uke, og lederen har et flott verktøy til å følge opp framdriften, og ikke minst kunne komme tidlig på banen dersom noen trenger hjelp.

Dokumentasjon
I Best Prosess finnes et komplett dokumentasjonsverktøy, der alle dokumenter og informasjon som angår hele prosessen plasseres i mapper, og tilgjengeliggjøres for alle personer tilknyttet prosessen. Dette gir en unik oversikt og ikke minst historikk med tanke på en løpende utviklingsprosess i organisasjonen. Denne informasjonen tilgjengeligjøres på Min Side, og er derfor alltid raskt tilgjengelig.

Kommunikasjon
Kommunikasjonsmodulen tilrettelegger for informasjon til deltagerne i en prosess. Her kan man sette opp standard SMS-meldinger som går til avtalte tider, for eksempel type motivasjonsmeldinger mandag morgen og fredag ettermiddag. Den kan også benyttes til vanlige gruppemeldinger på SMS, samt varsler når det nærmer seg egenevaluering, og ikke minst dersom deltagerne i en prosess ikke har husket å evaluere.

Insentiv
For salgsorganisasjoner kan vi hente ut salgstall og presentere disse grafisk. Dette er gjerne i forbindelse med salgskonkurranser. Man kan samle poeng fra ulike aktiviteter, og ut fra disse poengene kan man kjøpe varer i vår webshop.
Organisasjonen setter selv reglene vedrørende samling av poeng, samt hvordan oppsamlede poeng skal kunne benyttes ved uttak av bonusvarer.

Rapportering
Best Prosess kan hente ut data fra alle typer datasystemer og presentere dette strukturert og i ønsket form for brukeren. Dette kan være standardrapporter som brukeren ønsker på fast basis, eller det kan være skreddersydde rapporter som benyttes innenfor gitte tidsrammer i prosessen.

Administrasjon
Bli Best AS og lederen i virksomheten legger opp, drifter, og vedlikeholder alle modulene i Best Prosess som er i bruk. Det viktige er at den enkelte brukeren forholder seg til Min Side, og vil finne all sin viktige data via denne, mens de med administratortilgang har oversikt på tvers av brukerne, samt tilgang til en del administrative verktøy.

Den viktigste jobben i en utviklingsprosess er
den jobben som gjøres mellom fellessamlingene.
Med Best Prosess legger vi til rette for optimalt utbytte.